Saturday, March 3, 2018

Cách tối ưu thẻ Meta Tag Seo và Html5 cho blogspot

Thẻ Meta là thẻ dùng để cung cấp các thông tin về websi3te/blog  một cách tóm gọn đối với các trình duyệt lẫn người dùng hay bot từ các search engine.Tối ưu thẻ Meta Tag Seo và chuẩn Html5 giúp cho các công cụ tìm kiếm như google,bing ..vv có thể sắp xếp website,blog của bạn dễ dàng hơn trong STRP(kết quả tìm kiếm)


Meta tag seo va chuan html5

Meta Keyword


Thẻ Keyword rất quan trọng vì nó quyết định các từ khóa nào trong blog của bạn có thể được tìm thấy trên các công cụ tìm kiếm

Meta Description


Thẻ Description sẽ cung cấp mô tả ngắn gọn nội dung tổng quát blog của bạn với không quá 200 từ

Meta Tag


Mục đích chính của việc sử dụng thẻ meta của robot là xác định những trang blog nào sẽ được lập chỉ mục theo các tìm kiếm và các trang blog sẽ không được tìm kiếm. Thẻ này rất hữu ích nếu blog sử dụng khung điều hướng.
Để tối ưu Thẻ Meta HTML5 thân thiện và hợp lệ từ trang chủ blogger chọn "chủ đề"=>"chỉnh sửa Html"dán đoạn mã sau đây dưới thẻ <head>hoặc trước</head>


<!-- [ Meta Tag SEO ] --> <include expiration='7d' path='*.css'/> <include expiration='7d' path='*.js'/> <include expiration='3d' path='*.gif'/> <include expiration='3d' path='*.jpeg'/> <include expiration='3d' path='*.jpg'/> <include expiration='3d' path='*.png'/> <meta content='sat, 02 jun 2020 00:00:00 GMT' http-equiv='expires'/> <meta charset='utf-8'/> <meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/> <meta content='blogger' name='generator'/> <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/> <link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/> <link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/> <link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'> <title><data:blog.pageTitle/></title> <b:else/> <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'> <title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title> </b:if></b:if> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'> <title>Page Not Found - <data:blog.title/></title> </b:if> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'> <meta content='noindex' name='robots'/> </b:if> <b:if cond='data:blog.searchLabel'> <meta content='noindex,nofollow' name='robots'/> </b:if> <b:if cond='data:blog.isMobile'> <meta content='noindex,nofollow' name='robots'/> </b:if> <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'> <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/> <script type='application/ld+json'>{ &quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;, &quot;@type&quot;: &quot;WebSite&quot;, &quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;, &quot;potentialAction&quot;: { &quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;, &quot;target&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>?q={search_term}&quot;, &quot;query-input&quot;: &quot;required name=search_term&quot; } }</script> <b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'> <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.pageTitle + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='keywords'/> </b:if></b:if> <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> <meta content='DESKRIPSI-BLOG' name='keywords'/></b:if> <link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/> <link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/> <link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'> <link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/> </b:if></b:if> <link expr:href='data:blog.url' hreflang='x-default' rel='alternate'/> <link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/> <link href='https://plus.google.com/USER-GOOGLE-PLUS/posts' rel='publisher'/> <link href='https://plus.google.com/USER-GOOGLE-PLUS/about' rel='author'/> <link href='https://plus.google.com/USER-GOOGLE-PLUS' rel='me'/> <meta content='KODE-VALIDASI-GOOGLE-WEBMASTER' name='google-site-verification'/> <meta content='KODE-VALIDASI-BING-WEBMASTER' name='msvalidate.01'/> <meta content='Indonesia' name='geo.placename'/> <meta content='NAMA-ADMIN' name='Author'/> <meta content='general' name='rating'/> <meta content='id' name='geo.country'/> <!-- [ Social Media Meta Tag ] --> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/> <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/> <meta content='article' property='og:type'/> </b:if> <meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/> <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/> <meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/> <meta content='website' property='og:type'/> <b:if cond='data:blog.metaDescription'> <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/> <b:else/> <meta expr:content='&quot;Silakan kunjungi &quot; + data:blog.pageTitle + &quot; Untuk membaca postingan menarik.&quot;' property='og:description'/> </b:if> </b:if> <b:if cond='data:blog.postImageUrl'> <meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/> <b:else/> <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'> <meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/> <b:else/> <meta content='https://1.bp.blogspot.com/-aKZzSAygVKk/VYPkX_nAwrI/AAAAAAAACeo/cgQTs8nR5Rg/s1600/Arlina%2BLogo.png' property='og:image'/> </b:if> </b:if> <meta content='https://www.facebook.com/PROFIL-FACEBOOK' property='article:author'/> <meta content='https://www.facebook.com/FAN-PAGE-FACEBOOK' property='article:publisher'/> <meta content='KODE-APLIKASI-FACEBOOK' property='fb:app_id'/> <meta content='KODE-ADMIN-FACEBOOK' property='fb:admins'/> <meta content='en_US' property='og:locale'/> <meta content='en_GB' property='og:locale:alternate'/> <meta content='id_ID' property='og:locale:alternate'/> <meta content='summary' name='twitter:card'/> <meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:title'/> <meta content='USER-TWITTER' name='twitter:site'/> <meta content='USER-TWITTER' name='twitter:creator'/> <meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>

Trong đó thay:
 • DESCRIPTION-BLOG :mô tả blog
 • USER-GOOGLE-PLUS : liên kết quản trị viên trên blog của Google+
 • CODES-VALIDATION-GOOGLE-WEBMASTER: điền mã xác nhận của Google trong Search Console
 • CODES VALIDATION -BINGNG-WEBMASTER Điền mã xác thực của Bing Webmaster
 • NAME-ADMIN Điền tên tác giả
 • id và Indonesia Điền mã quốc gia nơi blog của bạn được xuất bản
 • Hồ sơ-FACEBOOK Điền vào liên kết Facebook hồ sơ của bạn
 • FAN-PAGE-FACEBOOK Điền vào liên kết Fan Page Facebook
 • MÃ HO APC-ỨNG DỤNG-FACEBOOK Điền vào mã Facebook App
 • CODE-ADMIN-FACEBOOK Điền vào mã tiểu sử Facebook của bạn
 • USER-TWITTER Điền tên người dùng Twitter của bạn
Xem thêm:danh sách airdrop 2018

cám ơn bạn đã nhận xét
EmoticonEmoticon