Thursday, May 31, 2018

Cách loại bỏ CSS và Javascript chặn hiển thị cho blogger


loai bo CSS va Javascript


Xóa tiện ích CSS, Javascript  là một trong những tối ưu hóa để tăng tốc độ tải blog bằng cách ẩn các blog mặc định CSS, Javascript sẽ tự động tải khi blog được mở. Chắc chắn có một blog với tải nhanh sẽ làm cho khách truy cập thoải mái hơn và thậm chí sẽ dễ dàng hơn cho các công cụ tìm kiếm thu thập thông tin blog của bạn.

Để khắc phục vấn đề này, phải chỉnh sửa một số thẻ HTML trong mẫu blog cho CSS, JavascriptBlogger Bundle Widle Widgets mặc định không còn tải tự động trên blog nữa.

Ví dụ: nếu kiểm tra blog trên Google PageSpeed ​​Insight thì cảnh báo sẽ xuất hiện như thế này.
Đi tới Blogger > Nhấp vào  Chủ đề > Nhấp vào nút Chỉnh sửa HTML rồi tìm mã mở đầu bên dưới

Chú ý: Các witget mặc định có thể hoạt động không đúng cách vì vậy hãy sao lưu mẫu trước khi thực hiện  
<head> Thay thế bằng &lt;head&gt;

Tiếp theo tìm mã này để ẩn CSS Reset

<b:skin><![CDATA[

Thay thế bằng mã

&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt; &lt;!-- /*<b:skin><![CDATA[*/]]></b:skin> <style type='text/css'>

Tìm kiếm mã này

]]></b:skin> Thay thế bằng </style>

Tìm mã này

 </head> Thay thế bằng &lt;/head&gt;&lt;!--<head/>--&gt;

Bước tiếp theo tìm mã này

</body> Thay thế bằng mã &lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;

Bây giờ trong mã mở và đóng HTML, hãy tìm mã mở HTML mã này

<html>

Thay thế bằng mã dưới

<HTML expr:dir='data:blog.languageDirection'>

Mã bìa HTML

</html>

Thay thế bằng mã bên dưới

</HTML>

Sau đó nhấp vào nút Lưu chủ đề

Kiểm tra blog của bạn trên Google PageSpeed ​​Insight . Nếu tốc độ đã tăng thì các bước ở trên đã được áp dụng thành công cho blog của bạn.

Sau khi xóa tiện ích CSS, Javascript 


Đối với các hiệu ứng được đưa ra sau khi thực hiện tối ưu hóa ở trên

Vui lòng thêm hoặc chỉnh sửa máy nhắn tin blog CSS trên mẫu

#blog-pager-newer-link{float:left}
#blog-pager-older-link{float:right}
#blog-pager{text-align:center}

Nút gửi từ tiện ích biểu mẫu liên hệ thường sẽ không hoạt động như trước, vui lòng thêm mã này sau mã HTML của biểu mẫu liên hệ (biểu mẫu liên hệ tiện ích đặc biệt được thêm trên trang tĩnh)

<script src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/2271878333-widgets.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
if (typeof(BLOG_attachCsiOnload) != 'undefined' && BLOG_attachCsiOnload != null) { window['blogger_templates_experiment_id'] = "templatesV1";window['blogger_blog_id'] = '7342017194742683056';BLOG_attachCsiOnload(''); }_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d7342017194742683056','//www.cuongpham.info/','7342017194742683056');
_WidgetManager._RegisterWidget('_ContactFormView', new _WidgetInfo('ContactForm1', 'footer1', null, document.getElementById('ContactForm1'), {'contactFormMessageSendingMsg': 'Sending...', 'contactFormMessageSentMsg': 'Your message has been sent.', 'contactFormMessageNotSentMsg': 'Message could not be sent. Please try again later.', 'contactFormInvalidEmailMsg': 'A valid email address is required.', 'contactFormEmptyMessageMsg': 'Message field cannot be empty.', 'title': 'Contact Form', 'blogId': '7342017194742683056', 'contactFormNameMsg': 'Name', 'contactFormEmailMsg': 'Email', 'contactFormMessageMsg': 'Message', 'contactFormSendMsg': 'Send', 'submitUrl': 'https://www.blogger.com/contact-form.do'}, 'displayModeFull'));
//]]>
</script>

Thay thế tất cả các mã được đánh dấu bằng URL URL blog của bạn

Như vậy các bạn đã biết cách Xóa tiện ích CSS, Javascript Blogger Bundle để tăng tốc độ tải trang cho blog của mình. Nếu có gì không hiểu hãy để lại bình luận dưới bài viết cho mình nhé

cám ơn bạn đã nhận xét
EmoticonEmoticon